Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Οδηγός Επιμορφωτή

Ερευνητική εργασία Α΄ Γενικού Λυκείου 2011-2012

Από το σχολικό έτος 2011-2012 εισάγονται στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών.

Οι σχετικές οδηγίες για τη διδασκαλία στην Α΄ Γενικού Λυκείου υπάρχουν στην εγκύκλιο
 ΕΔΩ

Ερευνητική Εργασία ΕΠΑΛ 110930

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012