Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Αλλαγές σε αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλαγές στις αναθέσεις των μαθημάτων των ΕΠΑΛ.

Το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2013−2014 και ορίζεται ως Α΄ Ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς ΠΕ κλάδου−ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα και ως Β΄ Ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας.
Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ