Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Δομή της Ερευνητικής Εργασίας

 1. Εξώφυλλo
 2. (να αναγράφονται: θέμα, τάξη, έτος, ομάδα μαθητών, ονόματα)
 3. Περιεχόμενα
 4. Πρόλογος
 5. Εισαγωγή
 6. Η εισαγωγή αποτελεί ένδειξη για τον αναγνώστη του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα μας. Μια πιθανή εισαγωγή περιλαμβάνει: Υπόβαθρο έρευνας , Πρόβλημα και υποθέσεις έρευνας, Μεθοδολογία , Περίγραμμα της μελέτης , Ορισμοί , Οριοθέτηση σκοπού της μελέτης και υποθέσεις κλειδιά
 7. Πλαίσιο, Στόχοι
 8. Μεθοδολογία
 9. Συλλογή Δεδομένων
 10. Ερμηνεία Δεδομένων, Συμπεράσματα, Συζήτηση
 11. Υπενθύμιση των ζητημάτων που έχουν συζητηθεί Τονισμός στη σημασία του θέματος Συμπεράσματα σχετικά με τον προβληματισμό που πραγματεύεται η έρευνα
 12. Κριτική, Αυτοκριτική Προσέγγιση
 13. Παρουσίαση συνολικής εκτίμησης, αποτίμησης του θέματος .Προτάσεις για εφαρμογή ή/και περαιτέρω μελέτη. Περιορισμοί της έρευνας
 14. Επίλογος
 15. Βιβλιογραφία
 16. Στη βιβλιογραφία πρέπει να αναφέρονται όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στην εργασία.Οι βιβλιογραφικές αναφορές, μπορούν να ακολουθούν ένα από τα βασικά συστήματα αναφοράς (ΑΡΑ ή MLA). Οι συγγραφείς αναφέρονται στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά, χωρίς να αριθμούνται. Η βιβλιογραφία είναι δυνατόν να χωριστεί σε ελληνική και ξενόγλωσση.
 17. Παράρτημα
 18. (ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις)
Είδος γραμματοσειράς : Times New Roman
 Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 για το κυρίως κείμενο ,14 για τις επικεφαλίδες, 10 για τα υποσέλιδα, τους δείκτες και τους εκθέτες,
 Περιθώρια: Επάνω: 2,54 εκ Κάτω: 2,54 εκ. Αριστερά: 3,17 εκ. Δεξιά: 3,17 εκ.
Διάστιχο: Διπλό
Αρίθμηση σελίδων: Κεφαλίδα – δεξιά
 Στοίχιση κειμένου: Πλήρης
Με βάση τα παραπάνω: Μια σελίδα Α4 περιέχει περίπου 250-300 λέξεις (πλήρες κείμενο). Μια εργασία 2.500 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 8-10 σελίδες. Μια εργασία 3.000 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 10-12 σελίδες.
 Σημ. η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8.000 λέξεις (δεν έχει διευκρινιστεί κάποιο κατώτερο όριο λέξεων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου