Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διευκρινήσεις για τις Ερευνητικές Εργασίες

      Στις περιπτώσεις που οι ομάδες αναλαμβάνουν ένα κεντρικό ερώτημα (2ο και 3ο Σχήμα ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σελ. 36-42) το ερώτημα πρέπει να έχει κάποια ευρύτητα και αυτοτέλεια ως θέμα. Γι΄αυτό πέρα από τις χαλαρές στο 2ο Σχήμα και πιο συστηματικές ανταλλαγές μεταξύ ομάδων και θεμάτων στο 3ο Σχήμα, δεν γίνεται άλλη συνόψιση όλων των ερωτημάτων από τις ομάδες. Συνόψιση με τη συμμετοχή όλων των ομάδων γίνεται μόνο στο 4ο Σχήμα. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε όταν διαμορφώνουμε τα ερωτήματα στο 2ο και στο 3ο Σχήμα ν α έχουν σχετική ευρύτητα και να στέκονται ως αυτοτελή θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου