Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Βαθμολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας

Βαθμίδες Κλίμακας 

     6η βαθμίδα: Λίαν Ανεπαρκής (βαθμός 1-5)
    5η βαθμίδα: Κάτω του Μετρίου (βαθμός 6-9)
    4η βαθμίδα: Μέτρια (βαθμός 10-13) 
    3η βαθμίδα: Καλά (βαθμός 14-16)
    2η βαθμίδα: Πολύ Καλά (βαθμός 17-18)
    1η βαθμίδα: Άριστα (βαθμός 19-20)

Προσοχή! Πρώτα, γίνεται η ένταξη στη βαθμίδα (π.χ. Μέτρια ή Άριστα) και μετά προσδιορίζεται ο ακριβής βαθμός.

Βαρύτητα κάθε τομέα της ερευνητικής εργασίας 
Η Ερευνητική Διαδικασία έχει βαθμό βαρύτητας 30%, το Περιεχόμενο 30%, η Γλώσσα και η Δομή 20%
 και η Δημόσια Παρουσίαση 20%.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου