Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Οδηγίες ερευνητικών εργασιών Α & Β Τάξης Γενικών Λυκείων


Επισημάνσεις για τις ερευνητικές εργασίες με βάση την νέα  ΕΓΚΥΚΛΙΟ τουΥΠΔΒΜΘ  (27-4-2012)

 • Η Ερευνητική Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων.
 • Επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α.118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα..
 • Τουλάχιστον μια από τις προτεινόμενες εργασίες θα πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς από τους κλάδους ΠΕ02, ή ΠΕ03, ή ΠΕ04.
 • Οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και έχουν διάρκεια ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους.
 • Βασικό κριτήριο για την επιλογή θεμάτων είναι η συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται. 
 • Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει απαραίτητα να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να συνδυάζουν κάποιους από αυτούς.
 •  Δημιουργούνται λειτουργικές ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, που δεν θα ξεπερνούν τους 20 μαθητές και δεν θα είναι μικρότερες από 16 μαθητές.
 • Η διαδικασία κατανομής των μαθητών στις ερευνητικές εργασίες (η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών τοποθετείτε  σε θέμα της πρώτης ή της δεύτερης επιλογής της) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη του διδακτικού έτους.
 • Στο τέλος του τετραμήνου ή του σχολικού έτους, οι μαθητές παρουσιάζουν σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται από το σχολείο στη σχολική κοινότητα με τη συμμετοχή εξωτερικών προσκεκλημένων (π.χ. ειδικούς επιστήμονες, φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λπ.).
 • Μετά και την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κάθε ερευνητικού θέματος υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής τους Εργασίας.
 • Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: (α) στην ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα(30%), (β) στο περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας(30%), (γ) στη γλώσσα και τη δομή της ερευνητικής έκθεσης(20%) και (δ) στον τρόπο της δημόσιας παρουσίασης της ομαδικής εργασίας(20%).
 • Η γενική βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα. Σε περίπτωση υλοποίησης ερευνητικής εργασίας ετήσιας διάρκειας ο βαθμός του πρώτου τετραμήνου αντιστοιχεί στην επίδοση του μαθητή στο τμήμα της ερευνητικής εργασίας που έχει υλοποιηθεί μέχρι τότε.
 • Ανάρτηση στο διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου