Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Τα αποτελέσματα έρευνας για τα PROJECT

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα  PROJECT με ερωτηματολόγια τα οποία εστάλησαν ηλεκτρονικά προς τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της χώρας  (139 καθηγητών ΓΕ.Λ. και 136 καθηγητών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκουν τις Ερ.Ερ.),   πραγματοποίησε η Επιστομηνική Ενωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης .


Tα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά με την πορεία του μαθήματος της Ερ.Ερ., καθώς επίσης και τις προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. οι οποίες αποτελούν προϊόν ενδελεχούς μελέτης και έρευνας επί του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο είναι οι ακόλουθες:

1. Το μάθημα στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου να γίνει δίωρο με συνδιδασκαλία δύο καθηγητών, όπως και στο Επαγγελματικό Λύκειο. Η μικρή πείρα που έχει αποκτηθεί υποδεικνύει τη συνεργασία δύο καθηγητών μέσα στην αίθουσα (ασφαλώς και εκτός) διότι δεν μπορεί μόνο ένας καθηγητής  να συντονίσει την εργασία τεσσάρων ή πέντε ομάδων ταυτοχρόνως. Επί πλέον, δεν είναι δυνατόν να διδάσκουμε την συνεργασία, εργαζόμενοι κατά μόνας.

2. Κάθε Ερευνητική Εργασία να έχει ετήσια διάρκεια και όχι τετραμηνιαία. Και εδώ υπάρχει συντριπτικό ποσοστό των καθηγητών που εισηγούνται ετήσια διάρκεια. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να είναι η μια επιλογή μεταξύ των δύο (τετραμηνιαία ή ετήσια) και οι συντονιστές καθηγητές, με πρότασή τους στο σύλλογο διδασκόντων να εισηγούνται τη διάρκεια.

3. Να εξοπλιστούν με ασύρματο δίκτυο (Wi Fi) όλα τα σχολεία. H δαπάνη είναι ελάχιστη και το όφελος τεράστιο.  

4. Να δοθούν οδηγίες προς τους διδάσκοντες ώστε να χρησιμοποιούν και άλλα εργαστήρια, εκτός των εργαστηρίων πληροφορικής, όπως των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και τις βιβλιοθήκες, με ευθύνη των διδασκόντων το μάθημα της Ερ.Ερ.

5. Βαθμολογία. Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν διιστάμενες απόψεις. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση στην εισαγωγή αυτού του διδακτικού αντικειμένου και  στη βαθμολόγησή του. Οι Ερευνητικές Εργασίες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν θετικές παιδαγωγικές ρωγμές στο μονολιθικό σύστημα αποστήθισης και βαθμοθηρίας του σχολείου, εισάγοντας τη συνεργασία στη θέση του ανταγωνισμού. Ωστόσο, αυτό καταργείται αυτομάτως με την εισαγωγή της ατομικής βαθμολόγησης κάθε μαθητή της ομάδας. Προτείνουμε ένα βαθμό ανά ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου