Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ηλίας Ματσαγγούρας, "Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: "Γιατί", "Πώς", "Πότε" και "για Ποιους"

Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στο Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο:
"Η εφαρμογή της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας-Τάσεις και εφαρμογές"
που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 8-9 Δεκεμβρίου 2000


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου