Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Αξιολόγηση και προαγωγή των μαθητών στο μάθημα των ερευνητικών εργασιών

Η Ερευνητική Εργασία αξιολογείται σύμφωνα με κριτήρια που διατυπώνονται στο άρθρο 1, παρ. 10 του Π.Δ. 48/2012 (ΦΕΚ Α΄97) - Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν προάγεται στην επόμενη τάξη (δηλαδή δεν έχει Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον 9,5) και δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 9,5) στην Ερευνητική Εργασία -η οποία, δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα- επιλέγεται το θέμα στο οποίο υστέρησε περισσότερο από τα δύο θέματα Ερευνητικών Εργασιών με τα οποία ασχολήθηκε συνολικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (δηλαδή Α΄ ή Β΄ τετραμήνου) και οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί του ορίζουν τμήματα της Ερευνητικής Εργασίας που κρίνουν ότι πρέπει να επεξεργαστεί εκ νέου. Το Σεπτέμβριο υποβάλλει διορθωμένη την εργασία του μαζί με το προσωπικό του ημερολόγιο και τον ατομικό του φάκελλο προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου.

Δείτε  σχετικό έγγραφο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου