Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ GOOGLE


Το Google είναι ένα αρκετά ισχυρό εργαλείο, αλλά χάνουμε πολλά από αυτά που προσφέρει όταν δεν γνωρίζουμε πως ακριβώς να το χειριστούμε και να “αναζητήσουμε” ακριβώς αυτό που θέλουμε. Με τα “κόλπα” αναζήτησης που ακολουθούν θα έχουμε πιο ακριβή και ολοκληρωμένα αποτελέσματα. 
Για όλους μας, είτε ανήκουμε στους απλούς χρήστες είτε στους έμπειρους επαγγελματίες, υπάρχουν λειτουργικοί μέθοδοι αναζήτησης που δεν γνωρίζουμε και θα διευκολύνουν τη σχέση μας με τη μηχανή αναζήτησης της Google.


  • Ακριβείς λέξεις και φράσεις
Βασικό είναι να πληκτρολογούμε ακριβείς λέξεις και φράσεις χρησιμοποιώντας εισαγωγικά. Για παράδειγμα ας εκτελέσουμε την ακόλουθη αναζήτηση :

"καιρός Αθήνας"


θα δούμε ότι εντοπίστηκαν μόνο οι σελίδες που περιέχουν τη λέξη "καιρός", ακολουθούμενες από τη λέξη «Αθήνας».
  • Εξαιρώντας μια λέξη
Χρησιμοποιούμε το αρνητικό πρόσημο για να καθορίσουμε ποιες λέξεις δεν θέλουμε να εμφανίζονται στα αποτελέσματα μας. Για παράδειγμα, αν ψάχνουμε για σελίδες που αφορούν τον καιρό Θεσσαλίας αλλά δεν θέλουμε να αναφέρουν το Βόλο, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη αναζήτηση :
καιρός Θεσσαλίας –Βόλος


  • Αναζήτηση μέσα σε μια ιστοσελίδα
Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να κάνουμε αναζήτηση μέσα σε μία ιστοσελίδα. Τότε χρησιμοποιούμε τη λέξη site όπου μας επιτρέπει να εκτελέσουμε μια αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ας πούμε για παράδειγμα πως ψάχνουμε πληροφορίες σχετικά με τα Windows 7 μέσα στο Blog μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη αναζήτηση :
 site:code4tech.blogspot.com Windows 7


Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την λέξη site για να βρούμε πληροφορίες από συγκεκριμένο φορέα π.χ. εκπαίδευσης, έτσι πληκτρολογούμε: site:.Edu για να εντοπίσουμε μόνο τα αποτελέσματα από σελίδες με κατάληξη edu.
  • Αναζήτηση για παρόμοιες λέξεις
Χρησιμοποιούμε την περισπωμένη (~) όταν δεν θέλουμε αποτελέσματα μόνο από μια συγκεκριμένη λέξη αλλά ψάχνουμε και για παρεμφερείς λέξεις. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσουμε την ακόλουθη αναζήτηση, θα βρούμε αποτελέσματα με λέξεις παρόμοιες με την λέξη "office":
    ~office


Προφανώς, το "excel" είναι  μια σχετική λέξη με το office. Αντίστοιχα σχετική λέξη είναι και η “access” που έρχεται όμως  σε δευτερεύουσα θέση.

  • Μπαλαντέρ
Πολύ χρήσιμα στην αναζήτηση είναι και αρκετά σύμβολα, όπως ο αστερίσκος (*) . Ουσιαστικά είναι ένας μπαλαντέρ που μπορεί να ταιριάζει με οποιαδήποτε λέξη. Για παράδειγμα, αν θέλαμε να δούμε τι αγόρασε κάποιος και ποιο ποσό έχει καταβληθεί σε ευρώ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την αναζήτηση :
"αγόρασε * για * ευρώ"


  • Χρονικά διαστήματα
Μια ελάχιστα γνωστή μέθοδος αναζήτησης μας επιτρέπει να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θέλουμε να βρίσκεται χρονικά το γεγονός που αναζητούμε. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη αναζήτηση για να βρούμε αποτελέσματα σχετικά με τις προσλήψεις μεταξύ 2008 και 2010 :
προσλήψεις  2008..2010


  • Τύπος αρχείου
Η έκφραση filetype: μας επιτρέπει να αναζητήσουμε δεδομένα ενός συγκεκριμένου τύπου αρχείων. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναζητήσουμε προκηρύξεις που βρίσκονται μόνο σε μορφή αρχείου PDF.
filetype:pdf προκηρύξεις


  • Ένας όρος ή ένας άλλος
Το "OR" μας επιτρέπει να βρούμε λέξεις που περιέχουν έναν όρο ή εναν άλλο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη αναζήτηση θα δούμε στα αποτελέσματα να εμπεριέχεται είτε η λέξη "δημόσιος" είτε η λέξη «ιδιωτικός». Η λέξη " OR " πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα.
δημόσιος  OR  ιδιωτικός


  • Ορισμοί Λέξεων
Πώς μπορούμε να βρούμε τον ορισμό μιας λέξης στο Google ; Χρησιμοποιώντας το παρακάτω τέχνασμα αναζήτησης θα δούμε τον ορισμό της λέξης σύνταγμα :

define: σύνταγμα


  • Αριθμομηχανή
Έχουμε αριθμομηχανή μέσω του google; Συνήθως χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα +, -, * και / σαν σύμβολα για να κάνουμε αριθμητικές πράξεις. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και παρενθέσεις για πιο περίπλοκες πράξεις. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:

(4 + 2) * (6/3)
Χρειάζομαι Μετατροπέα μονάδων; Απλά πληκτρολογώ στη μηχανή αναζήτησης :    
X [μονάδες1] in [μονάδες2]. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:
5 km in m
Μπορούμε βέβαια να συνδυάσουμε τις μεθόδους αυτές για να δημιουργήσουμε και πιο σύνθετες αναζητήσεις. Παράδειγμα: Θέλουμε να αναζητήσουμε σε ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ένα αρχείο PDF, το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ 1980 και 2012, που περιέχει μια συγκεκριμένη φράση, αλλά καμία άλλη ; Μην διστάσετε να το δοκιμάστε...
Πηγή : HowToGeek

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου