Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Η χρηστικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Blackboard.

Ένα  πολύ χρηστικό Σύστημα  Διαχείρισης  Μαθημάτων είναι η πλατφόρμα  Blackboard. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και στηρίζεται στη λειτουργία του διαδικτύου αφού περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία ανάμεσα στο φορέα εκπαίδευσης και το μαθητή και στην αξιολόγηση αυτής της προόδου. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας συνίσταται στο γεγονός ότι επιτρέπει στον εκπαιδευτή να χρησιμοποιήσει όποια θεωρία μάθησης και διδασκαλίας θεωρεί αποτελεσματικότερη και προσφέρει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ποικίλων εφαρμογών. Η πλατφόρμα  Blackboard είναι χρηστική , επίσης, καθώς επιτρέπει την εισαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού ανά θεματικές ενότητες  γεγονός που βοηθά στη δομή και την οργάνωσή του και  βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση των διδασκομένων. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με τους μαθητές του, να χειρίζεται ηλεκτρονικά τις συζητήσεις μέσω των chat και να προσφέρει on-line ερωτήσεις στους μαθητές βοηθώντας τους στην εμπέδωση της ύλης και στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Το Blackboard επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευομένων καθώς στις υπηρεσίες του περιέχεται το Βαθμολόγιο. Τέλος, η πλατφόρμα αυτή εξασφαλίζει την είσοδο και τη χρησιμοποίηση του υλικού διδασκαλίας μόνο σε ορισμένους χρήστες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου