Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου

       Το  βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α΄ Λυκείου των κ.κ. Ν. Ηλιάδη και Γ. Βούτσινου (με κωδικό ΟΕΔΒ: 2209223, έκδοσης 2010) έχει αναρτηθεί ως υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή PDF στην ακόλουθη διεύθυνση του ιστότοπου Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων:
 http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C124
 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς και μαθητές 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου