Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Ειδικές Θεματικές δραστηριότητες στα ΕΠΑ.Λ.


Από το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 37596/Γ2/03-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄), εισάγεται στη Β΄ τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) ως μάθημα επιλογής του Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών. Θα είναι δίωρης διάρκειας ανά εβδομάδα, θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και θα επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία). Η Ε.Θ.Δ. πραγματοποιείται στα Σ.Ε. και στα Σ.Ε.Κ. όπου προβλέπεται κατασκευή έργου ή χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα θέματα της Ε.Θ.Δ. προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα ενός συγκεκριμένου τομέα/ειδικότητας (ή και από τους εκπαιδευτικούς άλλου τομέα/ειδικότητας σε περίπτωση κοινής δραστηριότητας) και εγκρίνονται από τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος έχει και την εποπτεία εφαρμογής της. Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν τα μαθήματα των τομέων και ειδικοτήτων.

Για την πραγματοποίηση της Ε.Θ.Δ. επιλέγεται ένα θέμα ανά διδακτικό έτος. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από έγκριση του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές, μπορεί να πραγματοποιούνται Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες ανά σχολικό τετράμηνο. Στην Ε.Θ.Δ. μπορεί να γίνεται επεξεργασία θέματος που άπτεται  των γνωστικών πεδίων περισσότερων του ενός τομέα ή ειδικοτήτων (κοινή δραστηριότητα) ώστε να προωθείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Την εποπτεία της Ε.Θ.Δ. την έχουν από κοινού οι Σχολικοί Σύμβουλοι των ειδικοτήτων. Οι Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες αυτού του είδους διαρκούν ολόκληρο το διδακτικό έτος.
Για την υλοποίηση της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας εφαρμόζεται κατά κανόνα η μέθοδος project, χωρίς να αποκλείονται άλλες συνεργατικές μέθοδοι που ικανοποιούν τους στόχους του μαθήματος, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας.
Περισσότερα στην την υπ΄αριθ.12-07-12/79980/Γ2 Υ.Α.:
Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου