Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Ερευνα :Η παιδεία των γονέων παιδεύει τα τέκνα


Ρεπορτάζ


ΤΗΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ ΔΗΜΟΛΑΪΔΟΥ

Μελέτη για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής συμπεριφοράς των μαθητών ενιαίων λυκείων και ΤΕΕ, σε σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον και το σχολείο

        Απαραίτητο είναι το σχολείο να καλύπτει το κενό των ερεθισμάτων, που οι έφηβοι δεν δέχονται από την οικογένειά τους
             Ο πρώτος έφηβος διαβάζει λογοτεχνία, ακούει έντεχνο και ροκ τραγούδι και πηγαίνει κινηματογράφο, ενώ ο δεύτερος, που προέρχεται από γονείς χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, ακούει κλασικό λαϊκό τραγούδι, με λίγα λόγια από Καζαντζίδη και… πάνω.
       Τα δυο προφίλ ανήκουν σε μαθητές ενιαίου λυκείου και ΤΕΕ αντίστοιχα, αποδεικνύοντας χαρακτηριστικά πως έφηβοι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα έχουν και διαφορετικές προτιμήσεις. Η έρευνα "Όψεις του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών των ενιαίων λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων", που επιμελήθηκαν ο λέκτορας του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ Αναστάσιος Λιάμπας και ο διδάκτορας Επιστημών Αγωγής Χρίστος Τουρτούρας, αποτελεί ένα μέρος γενικότερης έρευνας και μελετά τη διαμόρφωση της πολιτιστικής συμπεριφοράς των μαθητών, σε σχέση με το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και στη συνέχεια το σχολείο."Οι μαθητές επηρεάζονται πρώτα από την οικογένεια τους και μετά από το σχολείο, εφόσον, βέβαια, η οικογένεια είναι ανοικτή σε νέες ιδέες", σχολίασε ο κ. Λιάμπας, σημειώνοντας ιδιαίτερα το ρόλο της μητέρας.

Γενικά, οι χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες γονέων πλειοψηφούν στο ΤΕΕ και οι υψηλότερες στο ενιαίο λύκειο (ΕΛ).

Συγκεκριμένα, το ενιαίο λύκειο -σε ποσοστό 41,7% για πατέρες και 32,5% για μητέρες- εμφανίζει υψηλότερη συγκέντρωση μαθητών με γονείς που ασκούν επαγγέλματα μεσαίων και ανώτερων κατηγοριών (επιχειρηματίες, επιστήμονες, μεσαία και ανώτερα στελέχη υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί, έμποροι κ.ά.), ενώ το ΤΕΕ εμφανίζει μικρότερη συγκέντρωση μαθητών με γονείς ίδιων επαγγελματικών κατηγοριών (27,9% πατέρες και 17,4% μητέρες).

Αντίστροφα το ΕΛ -σε ποσοστό 57,4% πατέρες και 67,6% μητέρες- εμφανίζει μικρότερη συγκέντρωση μαθητών με γονείς που ασκούν επαγγέλματα κατώτερων επαγγελματικών κατηγοριών (τεχνίτες, εργάτες, αγρότες, ιδιωτικοί και κατώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι κ.ά.), ενώ το ΤΕΕ αντίστοιχα 71,5% και 81,6%. Επιπλέον, στο ΤΕΕ οι μητέρες των μαθητών σε υψηλό ποσοστό ασχολούνται με τα οικιακά (45,9%), ενώ στο ΕΛ σε 37,5%.

"Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι θα πρέπει, προκειμένου να αμβλυνθούν όλες αυτές οι διαφορές των μαθητών, να ενοποιηθούν οι δυο τύποι σχολείων σε ένα ενιαίο, το οποίο θα προσφέρει γενική και τεχνική μόρφωση. Θέλουμε ένα σχολείο που θα ξεπεράσει ουσιαστικά την οικογένεια και θα καλύπτει το κενό των ερεθισμάτων, που οι έφηβοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν από την οικογένειά τους. Έτσι, θα μορφώσουμε τη νέα γενιά", τόνισε ο λέκτορας του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΙΗΣΗ

Στο ΕΛ διαβάζουν λογοτεχνία περισσότερο από το ΤΕΕ, (67,8%) έναντι (42%) αντίστοιχα. Στο ΕΛ όσοι διαβάζουν είναι διπλάσιοι (67,8%) από όσους δε διαβάζουν (32,2%), στο ΤΕΕ όσοι δεν διαβάζουν υπερτερούν σημαντικά από όσους διαβάζουν (58% και 42% αντίστοιχα). Αυτό αποδεικνύει ότι η σχέση λογοτεχνίας και τύπου σχολείου είναι στατιστικά σημαντική.

Γενικά, η πλειοψηφία των μαθητών, ανεξάρτητα από σχολείο και τάξη, δεν διαβάζει ποίηση. Ωστόσο, συγκρίνοντας τα δύο σχολεία με βάση την ανάγνωση ποίησης, διαπιστώνεται ότι υπέρ των μαθητών ΕΛ προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση, καθώς διαβάζουν ποίηση περισσότερο από τους μαθητές ΤΕΕ (17,7% και 12,3% αντίστοιχα). Τέλος, τα κορίτσια διαβάζουν ποίηση περισσότερο από τα αγόρια και στα δύο σχολεία σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο.

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ενασχόληση των μαθητών-μαθητριών και των δυο τύπων σχολείων με τις καλές τέχνες (μουσική, ζωγραφική, χορός, μπαλέτο κ.ά.) είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, σε όσους ασχολούνται, φαίνεται να παίζει φανερά σημαντικό ρόλο το επάγγελμα της μητέρας. Συγκεκριμένα, η μητέρα στο ΕΛ (μεσαία και ανώτερα επαγγέλματα, καθώς και οικιακά) σχετίζεται σημαντικά με την ενασχόληση του μαθητή με τις καλές τέχνες. Χαρακτηριστικά, μαθητές με μητέρες δασκάλες φαίνεται να ασχολούνται σε μεγαλύτερα ποσοστά με καλές τέχνες από ό,τι εκείνοι με μητέρες άλλων επαγγελματικών κατηγοριών. Επιπλέον, οι μαθητές ΤΕΕ ακούν κλασικό λαϊκό τραγούδι περισσότερο (38,5%) από εκείνους του ΕΛ (30,1%).
Έντεχνο τραγούδι ακούνε περισσότερο μαθητές ΕΛ από ό,τι ΤΕΕ, σε οριακά στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση υπέρ του ΕΛ σε σύγκριση με το ΤΕΕ (75,9% και 66,3% αντίστοιχα). Οι μαθητές που ακούν σύγχρονο λαϊκό τραγούδι προέρχονται συνήθως από οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (90,2%) σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο τόσο έναντι εκείνων από μεσαίο (76,2%) όσο και εκείνων από υψηλό (63,9%).

Οι μαθητές ΕΛ ακούν περισσότερο ροκ (48,9%) έναντι των μαθητών ΤΕΕ (36,4%). Όσοι ακούνε ροκ και στα δύο σχολεία, προέρχονται συχνότερα από οικογένειες υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

ΕΝΤΥΠΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στην πλειονότητά τους οι μαθητές ΕΛ και ΤΕΕ (περίπου στο ίδιο ποσοστό) διαβάζουν έντυπα και εφημερίδες. Όμως οι μαθητές του ΕΛ παρουσιάζουν περισσότερες επιλογές σε σχέση με τους μαθητές του ΤΕΕ.

Ανεξάρτητα από το μορφωτικό και κοινωνικοεπαγγελματικό επίπεδο της οικογένειας, στο ΕΛ και στο ΤΕΕ η ανάγνωση περιοδικών ποικίλης ύλης και αθλητικών εφημερίδων ξεχωρίζει σε όλες τις επιλογές των μαθητών. Ωστόσο, γίνεται φανερό ότι καθώς ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας αυξάνεται και ο πλουραλισμός των συνδυασμών στις αναγνωστικές επιλογές των μαθητών και στα δύο σχολεία.

Για τους μαθητές ΕΛ η πιο προσφιλής ψυχαγωγική δραστηριότητα είναι ο κινηματογράφος. Το ΕΛ έχει λιγότερους μαθητές από το ΤΕΕ που δεν έχουν πάει ποτέ κινηματογράφο. Δεύτερη επιλογή ψυχαγωγίας για το ΕΛ είναι το θέατρο. Ανεβασμένο μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο σημαίνει μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης στο μουσείο (ισχυρότερη παρουσία έχουν τα παιδιά των  εκπαιδευτικών). Τέλος, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο οικογένειας σημαίνει μεγαλύτερη συχνότητα στην παρακολούθηση ελληνικών συναυλιών.

http://www.makthes.gr/news/view/Main/reportage/
Ρεπορτάζ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου