Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Οργανωτικά θέματα Ερευνητικών Εργασιών

       Από το Σεπτέμβριο 2011 έως σήμερα, έχουν εκδοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας που ορίζουν τα οργανωτικά κυρίως θέματα των Ερευνητικών Εργασιών. Κάποιες από τις οδηγίες έχουν καταργηθεί από μεταγενέστερες.
         Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες, τη σχολική χρονιά 2013-14 δικαίωμα ανάληψης Ερευνητικών Εργασιών θα έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφού πρώτα αναλάβουν τα μαθήματα που έχουν σαν Α ανάθεση. Επιπλέον, οι κλάδοι των φιλολόγων, μαθηματικών και φυσικο-χημικο-βιολόγων, θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μίας μόνο Ερευνητικής Εργασίας, οι κλάδοι των "τεχνολόγων" (ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17) τεσσάρων Ε.Ε. και οι υπόλοιποι κλάδοι μέχρι δύο Ε.Ε.
       Η  εγκύκλιος 72772/Δ2 29-5-2013 (όγδοη κατά σειρά),  που διευκρινίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει και για το σχολικό έτος 2013-14 η δυνατότητα ανάληψης μέχρι τεσσάρων Ερευνητικών Εργασιών από τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν στα ΓΕΛ το μάθημα της τεχνολογίας πριν την κατάργησή του είναι η παρακάτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου