Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ερευνητικές εργασίες (οδηγός)

Το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο των Ν. Παρίση και Γ. Κωτσάνη με τον τίτλο “Ψηφιακές ερευνητικές εργασίες”, που κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μόνο μορφή εδώ και ένα χρόνο από τις ψηφιακές εκδόσεις της Φιλογνωσίας. Παρουσιάζονται τα πρώτα κρίσιμα βήματα που είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε μία ερευνητική εργασία να ξεκινήσει σε σωστές βάσεις.
Διαβάστε το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου