Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web


Παρουσίαση από το 6ο συνέδριο της διδακτικής της πληροφορικής που συνοψίζει τις δυσκολίες ένταξης των web 2.0 τεχνολογιών στην τάξη σύμφωνα με τις μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου